Aanvraag winterberging

Aanvraag voor de winterberging moet plaatsvinden voor 1 september en kanpas plaatsvinden als er minimaal 17 aanmeldingen zijn

Door de aanvraag te verzenden verklaart u:

*Kennis genomen te hebben en akkoord te gaan met de Gedragsregels winterbergingen (bijlage 4 van het huishoudelijk reglement) geheel voor eigenrisico van de winterberging gebruik te maken.

*Het takelbedrijf middels dit document opdracht gegeven te hebben om, eveneens geheel voor eigen risicobovengenoemd schip t.b.v. de winterberging uit / in het water te hijsen en op een passende bok te plaatsen.

*Voor zover gedragsregels en/of het winterberging reglement hierin niet voorzien, is het ActiviteitenBesluit van toepassing.Belangrijke informatie:Winterberging op de wal gaat alleen door bij voldoende deelname (minimaal 17 deelnemrs).

Mocht dit niet lukken dan even mailen of bellen naar Sybrant Schrale (06-51858001) of Hans Agterdenbos(06-30378884)

Ga hier naar het inschrijf formulier