lozingsverbod

Datum invoering verzegelingsplicht vuilwatertankafvoer bekend

Nadat half oktober bekend werd dat de invoering van de Omgevingswet (BAL) met een half jaar werd uitgesteld naar 1 juli 2023, was men bang dat van uitstel afstel zou komen. Echter begin november 2022 kwam het ministerie met het besluit waarin een specifieke datum bekend gemaakt werd: 1 januari 2026

 

Sinds 2009 is het verboden om ongezuiverd toiletwater te lozen, maar dit wordt op grote schaal overtreden. Dit komt omdat de lozing alleen op heterdaad kan worden vastgesteld en bovendien (vrijwel) onzichtbaar is. Doel van deze wijziging is om eigenaren van pleziervaartuigen te verplichten om de afsluiter in de leiding tussen (de opvangtank van) hun toilet en de huiddoorvoer in gesloten stand te verzegelen. Daardoor wordt het onmogelijk om ongezuiverd toiletwater onder de waterspiegel te lozen en is men genoodzaakt om de opslagtank bij een ontvangstinstallatie uit te laten pompen. Indien er een zuiveringsinstallatie aan boord is die een typegoedkeuring heeft, of indien gewaarborgd is dat via het toilet uitsluitend urine geloosd wordt, geldt de verzegelingsplicht niet.
Met de invoering van de verzegelingsplicht wordt het lozingsverbod beter handhaafbaar.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

  • Eigenaren van pleziervaartuigen zullen door de verzegeling genoodzaakt zijn hun opslagtank regelmatig te laten uitpompen bij een ontvangstinstallatie, die bij jachthavens met meer dan 50 ligplaatsen verplicht aanwezig moet zijn. Dit heeft dus gevolgen voor eigenaars van jachthavens.
    • Eigenaren van pleziervaartuigen die regelmatig langere tijd op zee of in het buitenland verblijven, zullen interesse hebben in een technische oplossing die gelijkwaardig is aan verzegeling, bijvoorbeeld een automatische afsluiter die verbonden is met GPS. Dit heeft dus gevolgen voor mogelijke fabrikanten en leveranciers van dergelijke technische voorzieningen. Zij kunnen aan de minister verzoeken om een gelijkwaardigheidsverklaring.
    • Een deel van de eigenaren zal vanwege de verzegelingsplicht besluiten om de opslagtank te vervangen door een zuiveringsvoorziening met de voorgeschreven typegoedkeuring. Dit heeft dus gevolgen voor fabrikanten en leveranciers van deze zuiveringsvoorzieningen.
    • De betere handhaafbaarheid van het lozingsverbod zal een positief effect hebben op de bescherming van de gezondheid van zwemmers in oppervlaktewater.
    • Voor de waterbeheerders (met name waterschappen en Rijkswaterstaat) wordt door de verzegelingsplicht de handhaafbaarheid van het lozingsverbod verbeterd.

Bron: www.overheid.nl/ www.zeilen.nl